!!!!Platba tréninků!!!!

16.11.2010 16:37

 Platba tréninků

 

K 31.10.2010 Golf Club Karlovy Vary zjistil, že většina hráčů do 18 let nemá zaplacené letní tréninky, které již skončili!!!

 

Zimní tréninky (období od 15. listopadu 2010 – polovina března 2011) se budou hradit v částkách 3000Kč, 4500Kč a 6000Kč. Hráč si sám může vybrat jestli bude navštěvovat 2 – 4 tréninky v týdnu a jestli skombinuje Slavii a Imperiál. Za vybraný den tak zaplatí hráč 1500Kč. Podmínkou je zvolit si alespoň 2 tréninkové dny (pondělí – Slavie, středa – Slavie, pátek – Imperiál, sobota – Imperiál). Plavání v Hotelu Richmond není zpoplatněno!!!

 

Žádáme proto hráče nebo rodiče

 

  • o prozkoumání úhrady částky 5000 Kč za letní tréninky a o případné doplacení nejpozději do 10.12.2010 na účet Golf Clubu Karlovy Vary 2102312530/2700, pod variabilním symbolem – členské číslo, popř. do poznámky napsat TRÉNINKY a jméno.

 

  • o úhradu Vámi vybrané částky za zimní tréninky nejpozději do 10.12.2010 na účet Golf Clubu Karlovy Vary 2102312530/2700, pod variabilním symbolem – členské číslo, popř. do poznámky napsat TRÉNINKY a jméno.

 

 

Pozn.: Úhradu můžete provést převodem na výše uvedený účet i v jedné částce za letní i zimní tréninky nebo provézt platbu v hotovosti přímo na tréninku.