POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

27.02.2013 10:22

 

 

Prezident GCKV pan Argman svolává členskou schůzi a to v sobotu 30.3.2013. Schůze se bude konat v Grandhotelu Pupp v Slavnostním sále. Začátek členské schůze 11.00 hodin.

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

 

Prezident Golf Clubu Karlovy Vary svolává Členskou schůzi GCKV.

Datum:            sobota 30.3.2013  v 11.00 hod.

Místo:            Grandhotel Pupp – hlavní sál

Program:        

1)      Zahájení

2)      Volba orgánů členské schůze

3)      Schválení roční účetní závěrky sdružení za rok 2012

4)      Rozpočet roku 2013

5)      Činnost klubu 2012 (činnost výboru, Ladies, Senioři, reprezentace GCKV)

6)      Návrh vyloučení členů z GCKV

7)      Diskuse

8)      Závěr

 

Prosíme všechny členy GCKV, aby v případě závažných připomínek k činnosti klubu a jejich návrhů na projednání na členské schůzi, zaslaly tyto nejpozději 1 týden před konáním členské schůze na adresu klubu či emailovou adresu: Hlouskova@golfresort.cz, tak aby mohly být Vaše případné návrhy začleněny do programu schůze. Podněty, které nebudou předloženy před schůzí nebudou do programu schůze zařazeny.

Těšíme se na Vaši účast.